REGLAMENT

REGLAMENT

REGLAMENT XXIII SANT SILVESTRE CUNIT 2023

Article 1 (Presentació)
El diumenge 31 de Desembre de 2023 es celebrarà la “XXIII Sant Silvestre Cunit” i la “Menuda Sant Silvestre”.
17:00h: Proves infantils
17:30h: Sortida 5k
18:30h: Entrega de premis

Article 2 (Distàncies)
La prova es disputa sobre un recorregut de 5km fent (1volta) i les curses infantils seran de 300m per
barrufets; 600m per prebenjamins i benjamins; 1200m per alevins i infantil.

Article 3 (Edat)
Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe,
sempre i quant s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.
L’edat mínima per participar és de 14 anys pels 5k i 2 anys per la Menuda San Silvestre.

Article 4 (Categories)
Menuda Sant Silvestre:
BARRUFETS (2018-2021) de 2 a 5 anys: 300m
PRE BENJAMÍ (2016-2017) 6-7 anys: 600m
BENJAMÍ (2014-2015) 8-9 anys: 600m
ALEVÍ (2012-2013) 10-11 anys: 1200m
INFANTIL (2010-2011) 12-13 anys: 1200m
Sant Silvestre 5k:
SENIOR: Nascuts entre 2009 i 1984
VETERÀ 1: Nascuts entre 1983 i 1974
VETERÀ 2: Nascuts entre 1973 i 1964
VETERÀ 3: Nascuts abans de 1963
LOCAL: Categoria única
MARXA NÒRDICA: Categoria única

Article 5 (Autorització i responsabilitat)
En cas dels menors d’edat, es necessita l’autorització expressa del pare/mare o tutor/a.
Cada participant prendrà part a la cursa sota la seva responsabilitat i haurà de disposar d’un nivell de condició
física i de salut suficient per afrontar-la.
L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

Article 6 (Temps de tall)
El temps màxim per completar el recorregut serà de 60 minuts per la prova de 5km.

Article 7 (Inscripcions)
Fins el 23 de Desembre de 2023 (22:00h) (Online) / Fins el 23 de Desembre de 2023 (20:00h) (Presencial)
o
Fins arribar als 750 participants entre totes les categories (500 participants en la Sant Silvestre 5k i 250
participants en la Menuda Sant Silvestre).
La mateixa tarda del dia de la cursa no es faran inscripcions.
Online:
www.sportmaniacs.com
Presencial:
CEM Els Joncs de Cunit, C/ Avda Sitges s/n  Tel.:977159266

Article 8 (Preu)
Menuda Sant Silvestre:
Gratuïta + aliments pel Rebost de Cunit (Llet, productes d’higiene personal adults, productes d’higiene
nadons (bolquers, tovalloletes, sabó, xampú...)).
Sant Silvestre 5k:
2€ simbòlica + aliments pel Rebost de Cunit (Llet, productes d’higiene personal adults, productes
d’higiene nadons (bolquers, tovalloletes, sabó, xampú...)).
Per tal de formalitzar la inscripció i la recollida del dorsal, cada corredor tindrà que omplir el formulari
d’inscripció (online o presencial) i també portar algun aliment.

Article 9 (Recollida dorsals)
El dorsal es donarà els dies 27 de desembre en horari de 16:00h a 20:00h, els dies 28, 29 i 30 de desembre de
10:00h a 20:00h i el 31 de desembre de 9:00h a 13:00h al Complex Esportiu els Joncs de Cunit.
La mateixa tarda del dia de la cursa no es repartiran dorsals ni es faran inscripcions.

Article 10 (Control de temps)
Cursa cronometrada.
Sistema de cronometratge amb chips integrats als dorsals d’un sol ús, no sent vàlids altres sistemes de xips.
L’organització disposarà de cronometratge a la zona de sortida-arribada. A l’arribada es realitzarà la
classificació per temps, general i de cada categoria establerta.
El dorsal ha d’anar col·locat a la part del davant de la samarreta i molt visible, en cas contrari, serà motiu de
desqualificació.
En ningun cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

Article 11 (Classificacions)
Les classificacions i les fotos de la cursa es publicaran a la web: www.sportmaniacs.com

Article 12 (Premis i obsequi)
S’entregaran premis, trofeus i/o medalles als guanyadors generals de la prova i de cada categoria.
GENERAL: Guanyadors de la prova (1r, 2n i 3r femení i masculí)
SENIOR: Nascuts entre 2009 i 1984 (1r, 2n i 3r femení i masculí)
VETERÀ 1: Nascuts entre 1983 i 1974 (1r, 2n i 3r femení i masculí)
VETERÀ 2: Nascuts entre 1973 i 1964 (1r, 2n i 3r femení i masculí)
VETERÀ 3: Nascuts abans de 1963 (1r, 2n i 3r femení i masculí)
LOCAL (empadronats a Cunit): Categoria única (1a i1r femení i masculí)
MARXA NÒRDICA: Categoria única (1a i 1r femení i masculí)
CURSES INFANTILS: NO tindran classificació ni guanyadors, hi haurà regals per tots els participants,
fomentant els valors intrínsecs de l’esport i premiant la participació i no el resultat (ja tindran temps de
competir!!).

Tots/es els participants tindran un obsequi de la prova.
L’Organització podrà sol·licitar la documentació on consti l’edat i el domicili dels participants.
El participant, en cas de negar-se a lliurar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificat.

Article 13 (Serveis)
Guarda-roba, vestuaris i dutxes (Pavelló Els Joncs)

Article 14 (Control)
L’organització disposa de vehicles pel control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les
bicicletes de vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.
El control de trànsit en el recorregut correspon a la Policia Local i Protecció Civil.

Article 15 (Reglament)
- El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa.
- L’organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin patir en el
transcurs de la cursa.
- Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització serà retirada de la classificació oficial.
- L’organització pot demanar el DNI o similar per la comprovació d’identitat i edat de l’atleta.
- La proba comptarà amb un servei sanitari.
- El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i el compromís de no avançar-se en el
moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants i el personal auxiliar
implicat en l’organització.
- L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin esdevenir
els participants i els espectadors al llarg de la competició, restant sota la seva responsabilitat l’estat
de salut per la participació.
- Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a
l’esdeveniment.
- Els participants autoritzen a l’organització de l’esdeveniment la gravació total o parcial de la seva
participació mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio o qualsevol altre mitjà i cedeixen tots
els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense
dret a percebre compensació econòmica.

- Desqualificacions:
El servei metge de la competició, el director tècnic i els organitzadors estaran qualificats per
desqualificar y retirar durant la proba:

o Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic.
o Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
o L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant.

L’organització, al marge del que esta establert a l’article 12 d’aquest reglament, o no acati la
resolució del comitè organitzador.

Les reclamacions relatives a la classificació s’hauran de fer per escrit al Comitè Organitzador i es
tindrà que adjuntar la quantitat de 20€.

Aquesta quantitat restarà en depòsit fins que el mencionat Comitè resolgui sobre la reclamació
presentada, amb el temps necessari per efectuar les comprovacions i consultes oportunes.
Només si el veredicte emès considerarà la reclamació justificada, es procedirà a tornar la quantitat
dipositada.

El participant que no s’ajusti a aquest procés podrà ser desqualificat en aplicació de l’article 15
d’aquest reglament.

- L’atleta, pel fet de formalitzar la inscripció accepta aquest reglament.
- La seva interpretació i allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió
organitzadora.

Es recorda el caràcter lúdic i festiu de la prova, l’esperit solidari, lo que implica la finalitat de la diversió i la
celebració del fi d’any fent esport, no prioritzem els resultats i la competició.

ORGANITZA