REGLAMENT

REGLAMENT

REGLAMENT ANY 2022

 

Article 1 (Presentació)

El dissabte 31 de Desembre de 2022 a les 17:00h, es celebrarà la “XXII Sant Silvestre Cunit”, cursa 5K. i la “Menuda Sant Silvestre”.

Article 2 (Distàncies)

La prova es disputa sobre un recorregut de 5k fent (1volta) i les curses infantils seran de 300m per barrufets; 600m per prebenjamins i benjamins; 1200m per alevins i infantil.

Article 3 (Edat)

Poden prendre part totes aquelles persones que així ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o sexe, sempre i quant s’hagin inscrit correctament, tant en temps com en forma.

L’edat mínima per participar és de 14 anys pels 5k i 2 anys per la Menuda San Silvestre.

Article 4 (Categories)

Menuda San Silvestre:

BARRUFETS (2017-2020) de 2 a 5 años: 300m

PRE BENJAMÍ (2015-2016) 6-7 años: 600m

BENJAMÍ (2013-2014) 8-9 años : 600m

ALEVÍ (2011-2012) 10-11 años: 1200m

INFANTIL (2009-2010) 12-13 años: 1200m

San Silvestre 5k:

SENIOR: Nascuts entre 2008 i 1983 

VETERÀ 1: Nascuts entre 1982 i 1973

VETERÀ 2: Nascuts entre 1972 i 1963

VETERÀ 3: Nascuts abans de 1962

MARXA NÒRDICA: Categoria única

Article 5 (Autorització i responsabilitat)

En cas dels menors d’edat, es necessita l’autorització expressa del pare/mare o tutor/ra.

Cada participant prendrà part a la cursa baix la seva responsabilitat i tenir que disposar d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.

L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

Article 6 (Temps de tall)

El temps màxim per completar el recorregut serà de 60 minuts per la prova de 5km.

Article 7 (Inscripcions)

On line:

Presencial:         

CEM Els Joncs de Cunit, C/ Avda Sitges s/n  Tel.:977159 266

Sant Silvestre 5km i Marxa Nórdica:

Fins el 28/12/2022 a les 22h o  fins arribar als 600 participants

Menuda San Silvestre:

Fins el 28/12/2022 a les 22h o fins arribar als 300 participants

La mateixa tarda del dia de la cursa no es faran inscripcions

Article 8 (Preu)

 2€ + 1 Joguina*

 Per tal de formalitzar l’inscripció i la recollida del dorsal, cada corredor tindrà que omplir el formulari d’inscripció (on line o presencial) i també portar una joguina nova.

Les joguines recaptades es posaran a disposició dels serveis socials i altra ONG escollida per l’Ajuntament de Cunit per tal de destinar-les a famílies desafavorides i amb pocs recursos.

 Article 9 (Recollida dorsals)

El dorsal es donarà els dies 28, 29 i 30 de desembre al Complex Esportiu els Joncs de Cunit en horari de 10:00h a 21:00h.

La mateixa tarda del dia de la cursa no es repartiran dorsals ni es faran inscripcions.

 Article 10 (Control de temps)

 Cursa cronometrada.

 Sistema de cronometratge amb chips integrats als dorsals d’un sol us, no sent vàlids altres sistemes de xips.

L’organització disposarà de cronometratge a la zona de sortida-arribada. A l’arribada es realitzarà classificació per temps, general i de cada categoria establerta.

El dorsal ha d’anar col·locat a la part del davant de la samarreta i molt visible, en cas contrari, serà motiu de desqualificació.

En ningun cas es permetrà córrer la cursa sense dorsal.

Article 11 (Classificacions)

Les classificacions i les fotos de la cursa es publicaran a les webs:

Article 12 (Premis i obsequi)

Es faran desprès que l’últim/a arribi a meta.

 

GENERAL (guanyadors de la prova) Als tres primers (tant masculí com femení):

LOCAL (empadronats a Cunit): Categoria única

SENIOR: Nascuts entre 2008 i 1983

VETERÀ 1: Nascuts entre 1982 i 1973

VETERÀ 2: Nascuts entre 1972 i 1963

VETERÀ 3: Nascuts abans de 1962

MARXA NÒRDICA: Categoria única

Les CURSES INFANTILS no tindran classificació ni guanyadors, hi haurà regals per tots els participants, fomentant els valors intrínsecs de l’esport i premiant la participació i no el resultat (ja tindran temps de competir!!).

Tots/es els participants tindran un obsequi de la prova.

Article 13 (Serveis)

GUARDARROBA, VESTUARIS i DUTXES (Pavelló Els Joncs)

Article 14 (Control)

L’organització disposa de vehicles pel control i seguiment de la prova amb la deguda identificació. Les bicicletes de vehicles motoritzats que no pertanyin a l’organització queden prohibits durant la cursa.

El control de trànsit en el recorregut correspon a la Policia Local i Protecció Civil.

Article 15 (Reglament)

El participant té el deure de conèixer el recorregut de la cursa.

L’organització no es fa responsable de les lesions o accidents que els atletes puguin patir en el transcurs de la cursa.

Tota persona que incompleixi la normativa de l’organització, serà retirat de la classificació oficial.

L’organització pot demanar el DNI o similar per la comprovació de d’identitat i edat de l’atleta.

La proba compta amb un servei sanitari.

El fet d’inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament i compromís de no avançar-se en el moment de la sortida, cobrir el recorregut complet i respectar els participants i el personal auxiliar implicat en l’organització.

Desqualificacions:

El servei metge de la competició, el director tècnic y els organitzadors estaran qualificats per desqualificar y retirar durant la proba:

  1. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic
  2. Tot atleta que no realitzi el recorregut complet.
  3. L’atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant l’organització al marge de lo que esta establerta l’article 12 d’aquest reglament, o no acati la resolució del comitè organitzador.

Les reclamacions relatives a la classificació es tindran que fer per escrit al Comitè Organitzador y es tindrà que adjuntar la quantitat de 20 € .

Aquesta quantitat restarà en depòsit fins que el mencionat Comitè resolgui sobre la reclamació presentada, amb el temps necessari per efectuar las comprovacions y consultes oportunes.

Només si el veredicte emès considerarà la reclamació justificada, es procedirà a tornar la quantitat dipositada.

El participant que no s’ajusti aquest procés podrà ser desqualificat en aplicació del article 12 d’aquest reglament.

Es recorda el caràcter lúdic i festiu de la proba, l’esperit  solidari, lo que implica la finalitat de la diversió i la celebració del fi d’any fent esport, no prioritzem els resultats i la competició.

L’organització no es fa responsable dels perjudicis físics/morals i/o materials que puguin esdevenir els participants i els espectadors al llarg de la competició, restant sota la seva responsabilitat l’estat de salut per la participació.

Els participants a la cursa renuncien a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a l’esdeveniment.

Els participants autoritzen a l’organització de l’esdeveniment la gravació total o parcial de la seva participació mitjançant fotos, pel·lícules, televisió, ràdio o qualsevol altre mitjà i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercir, sense dret a percebre compensació econòmica.

L’atleta, pel fet de formalitzar la inscripció accepta aquest reglament.

La seva interpretació i allò que no quedi expressament regulat, serà decidit per la Comissió organitzadora.

ORGANITZA